Darganfod Hanes Dychrynllyd Calan Gaeaf Yng Nghymru

Darganfod Hanes Dychrynllyd Calan Gaeaf Yng Nghymru

Gyda Chalan Gaeaf yn dod yn nes – beth am edrych ar hanes cyfoethog y gwyliau brawychus yma, yn enwedig yng Nghymru.  Yn draddodiadol dathlwyd Calan Gaeaf ar y cyntaf o fis Tachwedd, dechrau’r gaeaf, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn cynrychioli marwolaeth ac ail-eni.  Mae lliwiau llachar natur yn dechrau pylu ac mae hi’n… Read more »

Mis Hanes Pobl Ddu

Oherwydd Mis Hanes Pobl Ddu, hoffem dynnu sylw at yr arteffactau yn ein hamgueddfa sy’n ymwneud â’r cyfnod arwyddocaol hwn. Ymhlith yr eitemau hyn mae’r Gragen Dro, corn cragen strombus fawr neu gragen dro a ddefnyddiwyd hyd at y 19eg ganrif i alw gweithwyr fferm i mewn o’r caeau am eu seibiant. Cafodd un o’r… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm- Glain Meleri

Enw: Glain Meleri Swydd: Cymhorthydd Safle Prif ddyletswyddau eich rôl yn storiel: Ma’ fy nyletswyddau yn cynnwys agor a chau’r adeilad, paratoi ar gyfer digwyddiadau yn ogystal ag unrhyw dasgau dydd i ddydd yn Storiel. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn storiel? Dechreuais weithio yn Storiel ym mis Ebrill 2022.  Beth yw’r peth gorau… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm- Manon Dafydd

Enw: Manon Dafydd Swydd: Cymhorthydd Safle Achlysurol Prif ddyletswyddau eich rôl yn storiel: Agor a chau’r adeilad a chroesawu gwesteion a rhoi cymorth lle mae modd. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? 8 mis Beth yw’r peth gorau am eich rôl yn Storiel? Cael gweithio mewn adeilad hyfryd sy’n llawn hanes a chelf… Read more »