Cyfarfod â’r Tîm – Helen Walker

Cyfarfod â’r Tîm – Helen Walker

Enw     Helen Walker Swydd  Swyddog Dysgu Storiel Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel Darparu adnoddau addysgol i gefnogi’r casgliad a’r arddangosfeydd. Cynnal digwyddiadau sydd ag elfen addysgol iddynt neu sy’n ehangu cynulleidfa Storiel. Cynnig gwasanaeth i ysgolion sydd eisiau gwneud defnydd o’r casgliadau neu benthyg eitemau Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Medi… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Dion Hamer

Enw: Dion Hamer Swydd: Swyddog Arddangosfeydd Rhan Amser / Uwch Gymhorthydd Amgueddfa Lloyd George Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Gosod a thynnu lawr sioeau celf yn orielau Storiel. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Wedi bod yn helpu gosod arddangosfeydd ers flwyddyn cyntaf Storiel, 5 mlynedd yn nol. Beth yw’r peth… Read more »

Gweithgaredd Masgiau er budd GISDA

Rydym wedi postio cyfanswm anhygoel o 80 masg ar gyfer ein digwyddiad haddurno masg er budd yr elusen ddigartrefedd GISDA fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru. Bydd cyfranogwyr yn addurno masgiau gartref i’w cynnwys mewn arddangosfa ar-lein arbennig ochr yn ochr â masgiau a wneir gan artistiaid proffesiynol. Ni allwn aros i weld y masgiau… Read more »

Nôl yn Storiel o’r diwedd 

Nôl yn Storiel o’r diwedd – i dynnu dwy arddangosfa yn barod i rai newydd gael eu gosod cyn i ni agor. Symudais wisg y Frenhines Victoria a oedd wedi’i harddangos ar yr un pryd â sgwrs Lucy Worsley amdani fis Tachwedd diwethaf. Roedd trin y wisg, ac edrych arno, yn fy atgoffa gymaint rwy’n hoffi… Read more »

Neges i Fforwm Treftadaeth Gwynedd

Annwyl pawb, Nid yw Fforwm Treftadaeth Gwynedd wedi cyfarfod ers cryn amser ac o dan yr amgylchiadau roeddem yn meddwl  byddai ‘n syniad da i ni ail ymgysylltu er mwyn cefnogi ein gilydd. Rydym yn cydnabod, yn amlwg, bod hwn yn gyfnod anhygoel o anodd i bawb ac yn enwedig i’r sector  treftadol a diwylliannol… Read more »

Cyflenwr y Mis: Cyflwyniad

Heia! Gwenno dwi, a dyma fy mhost blog gyntaf yma ar flog Storiel! Dwi’n un o Wynedd, ac yn fy 3ydd blwyddyn o gwrs Hanes ag Archeoleg ym mhrifysgol Bangor – fel y dychmygwch, mae gen i ddiddordeb mawr yn hanes canoloesol. Rwyf wedi bod ar leoliad gwaith yn Storiel yn ddiweddar, gan fod gen… Read more »

Croeso

Croeso i Flog Storiel – yma cewch y newyddion diweddaraf…..brysiwch yn ôl yn fuan!