Blog

Cyfarfod â’r Tîm – Megan Cynan Corcoran

Enw : Megan Cynan Corcoran Swydd : Cydlynydd Amgueddfeydd a Gwirfoddoli Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Rhedeg Storiel ac Amgueddfa Lloyd George ddydd i dydd gan ganolbwyntio ar Iechyd a Diogelwch, Cyfathrebu a Marchnata ynghyd a’r elfennau busnes. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Mi gychwynnais i yn Amgueddfa Lloyd George yn 2015,… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Ceri Dalton

Enw : Ceri Swydd : Cymhorthydd Safle Storiel Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Yn fyr….I neud siŵr mae Storiel yn rhedeg yn ddidrafferth! Cynnwys cymysg o bethau o fod ar y derbynfa, yn y siop, checio’r adeilad, rhoi pethau ar y cyfryngau cymdeithasol. Hefo rôl cyffrous ar y funud sef edrych i fewn… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Nêst Thomas

Enw : Nêst Thomas Swydd : Rheolwr Amgueddfeydd a’r Celfyddydau Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Arwain y Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r Celfyddydau yn cynnwys  Storiel, Amgueddfa Lloyd George, Celfyddydau Cymunedol a Chelfyddydau Gweledol  i gyflawni’r hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Dwi’n gweithio i Gyngor Gwynedd… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Helen Walker

Enw     Helen Walker Swydd  Swyddog Dysgu Storiel Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel Darparu adnoddau addysgol i gefnogi’r casgliad a’r arddangosfeydd. Cynnal digwyddiadau sydd ag elfen addysgol iddynt neu sy’n ehangu cynulleidfa Storiel. Cynnig gwasanaeth i ysgolion sydd eisiau gwneud defnydd o’r casgliadau neu benthyg eitemau Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Medi… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Dion Hamer

Enw: Dion Hamer Swydd: Swyddog Arddangosfeydd Rhan Amser / Uwch Gymhorthydd Amgueddfa Lloyd George Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel : Gosod a thynnu lawr sioeau celf yn orielau Storiel. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Wedi bod yn helpu gosod arddangosfeydd ers flwyddyn cyntaf Storiel, 5 mlynedd yn nol. Beth yw’r peth… Read more »

Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus a Pwy di Pwy

Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus! Hoffem nodi’r diwrnod hwn gyda chyflwyniad i un o’r merched ysbrydoledig ar ein tîm, Emma Hobbins. Cadwch lygad allan dros yr wythnosau nesaf i cyfarfod â gweddill ein tîm gwych! Enw: Emma Hobbins Swydd: Cymhorthydd Amgueddfa Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel: Helpu i ofalu am gasgliadau’r amgueddfa a’u dehongli…. Read more »

Gweithgaredd Masgiau er budd GISDA

Rydym wedi postio cyfanswm anhygoel o 80 masg ar gyfer ein digwyddiad haddurno masg er budd yr elusen ddigartrefedd GISDA fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru. Bydd cyfranogwyr yn addurno masgiau gartref i’w cynnwys mewn arddangosfa ar-lein arbennig ochr yn ochr â masgiau a wneir gan artistiaid proffesiynol. Ni allwn aros i weld y masgiau… Read more »

Gwaith Newid Arddangosfeydd

Mae gwaith ar newid drosodd arddangosfeydd a ohiriwyd oherwydd pandemig Covid19 yn parhau! Braf iawn i gael dechrau arni eto a theimlo ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd o’r diwedd. Yr ydym wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith o dynnu i lawr a dychwelyd arddangosfa ‘Welsh Not’ Paul Davies, ac yr ydym yn gyffrous… Read more »

Nôl yn Storiel o’r diwedd 

Nôl yn Storiel o’r diwedd – i dynnu dwy arddangosfa yn barod i rai newydd gael eu gosod cyn i ni agor. Symudais wisg y Frenhines Victoria a oedd wedi’i harddangos ar yr un pryd â sgwrs Lucy Worsley amdani fis Tachwedd diwethaf. Roedd trin y wisg, ac edrych arno, yn fy atgoffa gymaint rwy’n hoffi… Read more »