Blog

Neges i Fforwm Treftadaeth Gwynedd

Annwyl pawb, Nid yw Fforwm Treftadaeth Gwynedd wedi cyfarfod ers cryn amser ac o dan yr amgylchiadau roeddem yn meddwl  byddai ‘n syniad da i ni ail ymgysylltu er mwyn cefnogi ein gilydd. Rydym yn cydnabod, yn amlwg, bod hwn yn gyfnod anhygoel o anodd i bawb ac yn enwedig i’r sector  treftadol a diwylliannol… Read more »

Lloyd George a’r Ffliw SBaeneg

Yn 1918 roedd y byd ar ei liniau, ar ôl 4 blynedd o ryfel, daeth straen ffliw H1N1 fel cysgod dros y byd. Yn cael ei adnabod fel y ffliw Sbaeneg, oherwydd bod newyddiadurwyr Sbaen yn wahanol i ran fwyaf o’r byd yn cael adrodd ar y clefyd a’r marwolaethau dyma y pandemig mwyaf difrifol… Read more »

Cyflenwr y Mis: Cyflwyniad

Heia! Gwenno dwi, a dyma fy mhost blog gyntaf yma ar flog Storiel! Dwi’n un o Wynedd, ac yn fy 3ydd blwyddyn o gwrs Hanes ag Archeoleg ym mhrifysgol Bangor – fel y dychmygwch, mae gen i ddiddordeb mawr yn hanes canoloesol. Rwyf wedi bod ar leoliad gwaith yn Storiel yn ddiweddar, gan fod gen… Read more »

Hanner Tymor y Gwanwyn

Mae’r hanner tymor wedi cyrraedd, roeddem yn falch iawn o weld cymaint o blant yn y Storiel heddiw, yn gwneud crefftau ar gyfer Dydd Gwyl Dewi, yn mwynhau lolïau iâ yn y caffi, ac yn gwneud llwybr trysor Miri o amgylch yr amgueddfa.

Amser newid!

Blwyddyn newydd, arddangosfeydd newydd! Mae’n amser i newid yr arddangosfeydd yn Storiel, felly mae dwy o’n horielau ar gau dros dro. Ond peidiwch â phoeni, mae ein harddangosfa gyfareddol, ‘Button it up’ yn dal i gael ei harddangos i ymwelwyr, ac mae’r holl orielau hanes, siop a chaffi ar agor fel arfer. . Rydyn ni’n edrych… Read more »

Croeso

Croeso i Flog Storiel – yma cewch y newyddion diweddaraf…..brysiwch yn ôl yn fuan!