Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored 2022 yn STORIEL, Bangor

Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored 2022 yn STORIEL, Bangor

Eleni, thema agored oedd i arddangosfa flynyddol Celf Agored yn STORIEL. Mae amrywiaeth diddorol o weithiau celf mewn ffrâm wedi llenwi’r waliau ynghyd ac amrywiaeth o waith crochenwaith. Dyfarnwyd dau baentiad mewn olew gan Jonathan Retallick yn fuddugol am Wobr y Detholwyr. Rhoddwyd hefyd canmoliaeth i waith celf gan wyth artist arall. Fel daw’r arddangosfa… Read more »

Glas neu Binc?

Pan caiff babi ei eni, y cwestiwn cyntaf a ofynnir yw ‘pa ryw ydi o?’, ac yna ‘faint roedd o’n bwyso?’. Ni ddylai yr un o’r cwestiynau hyn wneud gwir wahaniaeth i fywyd unigolyn yn y dyfodol, ond maent yn gymaint rhan ohonom ein bod prin yn eu cwestiynu. Mae disgwyliadau diwylliannol yn cychwyn ar… Read more »

Agweddau’r Rhufeiniaid at Rywedd?

Fe wnaeth agweddau’r Rhufeiniaid a’r Groegwyr tuag at rywedd ddylanwadu ar wareiddiadau mwy diweddar.   Roedd y gymdeithas Rufeinig yn batriarchaidd, a dynion cryf, gwrol, awdurdodol oedd yn ennyn y parch mwyaf. (Vir: y gair Rhufeinig am ddyn) Mae alffa-wrywod wedi eu disgrifio fel ‘treiddwyr anrheiddiadwy’ (impenetrable penetrators) – nid oedd yn cael ei ystyried yn… Read more »

STORIEL Agored 2022 – Enillydd Gwobr y Detholwr: Jonathan Retallick

Ganwyd a magwyd Jonathan Retallick ar Ynys Môn. Yn ei ddyddiau cynnar byddai yn aml yn cerdded cefn gwlad gogledd Cymru gydag artistiaid lleol a chaiff ei ysbrydoli gan y mannau arbennig sy’n swatio yn y tirweddau hardd. Mae’n mynegi’r angerdd hwn drwy ddangos yr effaith caiff golau naturiol ag artiffisial ar amgylcheddau organig, gan… Read more »

Sylw i’r artist: Pete Jones

Cefais fy ngeni a’m magu ym Mangor, Cymru. Ar ôl astudio yn Ysgol Gelf Caer ym 1979, cwblheais radd mewn Celf Gain (peintio) yng Ngholeg Celf a Dylunio Loughborough yn ystod 1983. Yna newidiodd fy mywyd wrth i mi fynd i weithio i’r GIG, gan fod yn Nyrs Anabledd Dysgu am 30 mlynedd, cyn dychwelyd… Read more »

Y Marcwis Dawnsio

Henry Cyril Paget, 5ed Marcwis Ynys Môn (16 Mehefin 1875- 14eg Mawrth 1905), yr Arglwydd Paget tan 1880 ac Iarll Uxbridge rhwng 1880 a 1898, gyda’r  llysenw ‘Toppy’ fe roedd yn Arglwydd  Prydeinig ac  yn adnabyddus am dreulio ei etifeddiaeth ar fywyd cymdeithasol gwyllt a chasglu dyledion enfawr yn ystod ei fywyd byr. Roedd yn… Read more »

Mis ‘Pride’

‘THE LADIES OF LLANGOLLEN’ I ddathlu mis ‘PRIDE’, byddwn yn rhoi hanes bywgraffyddol byr i chi o eiconau LGBTQIA + yng Nghymru a’r cyffiniau. Yr wythnos hon byddwn yn ei chychwyn gyda ‘The Ladies of Llangollen’. Roedd Eleanor Butler (1739-1829) a Sarah Ponsonby (1755-1831) yn dod o Iwerddon yn wreiddiol ond symudon nhw i Plas… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Alexandra Gillgrass

Enw Alexandra Gillgrass Swydd Cynorthwydd safle achlysurol Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel Agor a chau’r adeilad, gweithio yn yr dderbynfa a’r siop, sicrhau cynhaliaeth yr adeilad, cefnogi aeolodau staff Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? 3ydd Mehefin 2019 Beth yw’r peth gorau am eich rôl yn Storiel? / Pe gallech chi gael… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm – Lynwen Hamer

Enw: Lynwen Hamer Swydd: Cymhorthydd Safle Storiel Prif ddyletswyddau eich rôl yn Storiel Croesawu ymwelwyr/gwaith derbynfa; Dyletswyddau siop; Glanhau; delio gyda unrhyw faterion bydd yn codi.  Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? Mehefin 2018. Roeddwn i ffwrdd ar gyfnod mamolaeth am 9 mis yn 2019, ac dychwelyd yng nghanol cyfnod clo Covid19.  Beth… Read more »