Gwaith Newid Arddangosfeydd

Gwaith Newid Arddangosfeydd

Mae gwaith ar newid drosodd arddangosfeydd a ohiriwyd oherwydd pandemig Covid19 yn parhau! Braf iawn i gael dechrau arni eto a theimlo ein bod yn gwneud rhywfaint o gynnydd o’r diwedd. Yr ydym wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith o dynnu i lawr a dychwelyd arddangosfa ‘Welsh Not’ Paul Davies, ac yr ydym yn gyffrous… Read more »

Lloyd George a’r Ffliw SBaeneg

Yn 1918 roedd y byd ar ei liniau, ar ôl 4 blynedd o ryfel, daeth straen ffliw H1N1 fel cysgod dros y byd. Yn cael ei adnabod fel y ffliw Sbaeneg, oherwydd bod newyddiadurwyr Sbaen yn wahanol i ran fwyaf o’r byd yn cael adrodd ar y clefyd a’r marwolaethau dyma y pandemig mwyaf difrifol… Read more »

Hanner Tymor y Gwanwyn

Mae’r hanner tymor wedi cyrraedd, roeddem yn falch iawn o weld cymaint o blant yn y Storiel heddiw, yn gwneud crefftau ar gyfer Dydd Gwyl Dewi, yn mwynhau lolïau iâ yn y caffi, ac yn gwneud llwybr trysor Miri o amgylch yr amgueddfa.

Amser newid!

Blwyddyn newydd, arddangosfeydd newydd! Mae’n amser i newid yr arddangosfeydd yn Storiel, felly mae dwy o’n horielau ar gau dros dro. Ond peidiwch â phoeni, mae ein harddangosfa gyfareddol, ‘Button it up’ yn dal i gael ei harddangos i ymwelwyr, ac mae’r holl orielau hanes, siop a chaffi ar agor fel arfer. . Rydyn ni’n edrych… Read more »